Blog

Práce v Beauty Coworkingu Nebo doma?

CZ:

Práce v Beauty Coworkingu nebo doma?
S touto otázkou se někdy setkává každý mistr. To platí zejména pro ty, kteří se rozhodli pracovat "sami na sebe" a zjistili, že nejlepší způsob to dosáhnout je přijímat klienty z domova!
"A proč ne! Je to výhodné. Nemusím platit nájem, doma je útulno, nemusím utrácet peníze za nájem a čas na cestu" - myslí si každý mistr.
Mistr však ne vždy vidí druhou stranu mince, která se objeví, jakmile se z domu stane kancelář nebo salon.
Pojďme to vyřešit.
1. Už se necítíte jako doma, protože k vám přichází  spousta lidí a vy ztrácíte útulnou atmosféru, kterou jste se už dlouho snažili vytvořit.
2. Rodina z této změny není příliš nadšená. Budou si muset zvyknout na to, že dosažení soukromí bude téměř nereálné. Budou muset upravit svůj rozvrh, chodit na procházky, nevycházet z pokoje, nechodit často po bytě, a kdo to rád dělá "nahý", bude na to muset úplně zapomenout, to si samozřejmě děláme legraci, ale možná se někomu líbí. Takže se nebudou moct pohybovat po bytě, aby se navzájem neztrapňovali.
3. Musíte se naučit být nerušení domácími pracemi. Maminka v práci je pochopitelně, ale pořád je doma. A nekonečné budou křičet "máma-máma", budete muset udělat osobní rozvrh, což je nesmírně obtížné.
4. Nedostatek komunikace. Ačkoli to může znít zvláštně, komunikace je důležitou součástí našeho života. Bez komunikace chřadneme. Mistr začíná žít pouze každodenním životem a prací, je obtížné se dokonce pohybovat po městě bez velmi naléhavé potřeby. To vede k asociálnosti, a proto se život ukáže být jako "Groundhog Day", kdo si tento film pamatuje, ví přesně, o čem mluvíme.
5. Kariérní stagnace. Většina mistrů, kteří pracují doma, si zvykne na to, co znají, a zmizí touha po rozvoji. A není nic horšího než ustrnout na jednom místě, pak je velmi obtížné sledovat nové trendy. A klienti chtějí být nejmódnější a nejstylovější, což budou vyžadovat od svého mistru.
6. Mnoho úkolů: nákup zboží, rozvoz, úklid, řešení technických problémů. To je vše na mistru.
V Beauty Coworkingu jsme mysleli na všechno. Pocit "svobody" zde zůstane. Na mistra a jeho klienty vždy čeká příjemná atmosféra, oblíbené nápoje a útulný interiér. Především se postaráme o všechny organizační práce, které mistr dlouho nechtěl dělat: dokumentaci, objednávky zboží a propagaci. Atmosféra v coworkingovém prostoru je inspirativní a napomáhá růstu a naplnění, protože v kreativním prostředí a s kreativními lidmi to jde bez námahy.
Vytvořili jsme stránky sociálních médií s mnoha užitečnými informacemi pro beauty-mistry. Budeme mít radost, pokud budete nás sledovat.
K otevření Coworkingu máme speciální nabídku - 1 hodina vyzkoušení zdarma pro všechny Beauty-mistry, tak si zarezerhttps://n733052.alteg.io/company:690888?sdkudid=7YQDKAOErrjZgQpr3yofKVhHZJjWfKmoUvlF40Wvvujte své pracovní místo rezervujte již nyní.

RU:

Работа в бьюти-коворкинге или на дому?
Рано или поздно, каждый мастер сталкивается с этим вопросом. Особенно актуально для тех, кто решил работать «на себя» и понял, что лучший способ это сделать – принимать клиентов на дому!
«А почему бы и нет! Это выгодно. Аренду платить не надо, дома уютно, мне не нужно тратить деньги на аренду и время на дорогу» - Думает каждый мастер.
Но, мастера не всегда видят вторую сторону медали, которая наступает, как только дом становится офисом или салоном.
Итак, давайте разбираться.
1. Дом уже становится немного не своим, потому что сюда приходит много людей, уже нет той атмосферы уютного гнездышка, которое так долго пытался свить.
2. Семья не так рада этим изменениям. Им придется привыкать к тому, что достичь уединения будет практически нереально. Приходится подстраиваться под график, выходить на прогулки, не выходить из комнат, часто не гулять по квартире, а, кто любит это делать «голеньким», то совсем придется об этом забыть, мы, конечно, шутим, но, а вдруг кто-то любит J. В общем, придется сдерживаться от лишних передвижений по квартире дабы не смущать друг друга.
3. Нужно научиться не отвлекаться на домашние дела. То, что мама на работе – это понятно, но она же все-таки дома. И бесконечно «мама-мама» никуда не денется, придется и в этом плане устанавливать порядки и графики, что крайне сложно.
4. Отсутствие общения. Как бы это странно не звучало, но общение – это важная часть нашей жизни. Без общения мы увядаем. Мастер начинает жить только бытом и работой, становится сложно даже передвигаться без очень срочной необходимости по городу. Это приводит к антисоциальности, соответственно, жизнь получается подобна «Дню Сурка», кто помнит это фильм, точно понимает о чем мы J.
5. Застой в карьерном плане. Большинство мастеров, работая на дому, привыкают к тому, что знают и пропадает желание развиваться. А нет ничего хуже, чем застрять на одном месте, потом становится очень сложно «догнать» новые тренды и тенденции. А клиенты хотят быть самыми модными и стильными, реализацию чего будут требовать от своего мастера.
6. Много задач: закупке товара, доставка, уборка, решение технических моментов. Все это ложится на плечи мастера.
В бьюти-коворкинге мы обо все подумали. Здесь будет оставаться то самое чувство «свободы». Мастера и его клиентов всегда будет ждать приятная атмосфера, любимые напитки и уютный интерьер. Самое главное, что мы можем на себя взять всю организационную работу, от которой мастер давно хотел отказаться: документация, заказы товара, продвижение. Атмосфера в коворкинге вдохновляет и способствует к росту и самореализации, т.к. в творческой среде и с креативными людьми – это происходит без труда.
Мы создали страницы в соц. сетях, где много полезной информации для бьюти-мастеров. Рады будем видеть вас в числе подписчиков.
Также, к открытию коворкинга, для всех бьюти-мастеров, у нас есть один час бесплатного тест-драйва, так, что бронируйте свое рабочее место прямо сейчас